Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-13

  Imieniny: Artemona, Justyny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 582416
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 73 dni

Aktywna tablica

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY
W RAMACH REALIZACJI  PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”

 

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach  uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Celem założonym przez uczestniczące w projekcie szkoły jest efektywniejsze wdrażanie kompetencji kluczowych.

1. W związku z realizacją Rządowego Programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli”. Szkoły uczestniczące w sieci:

1) Szkoła Podstawowa w Gniechowicach;

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im H. Sienkiewicza w Strzegomiu;

4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy.

2. Planowane działania w sieci:

1) Spotkanie organizacyjne dyrektorów szkół, określenie zasad współpracy, potrzeb i oczekiwań;

2) Wybór szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole;

3) Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

4) Zorganizowanie  w każdej szkole dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;

5) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli: scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

3. Dodatkowe działania szkół: wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w programie 5 godzin tygodniowo do 31 maja 2019 r.