Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-13

  Imieniny: Artemona, Justyny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 582419
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 73 dni

Zasady zachowania ucznia w szkole

ZASADY ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GNIECHOWICACH 

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie; nie wcześniej, niż o godzinie 7.45. Do dzwonka przebywają na parterze szkoły (a nie na schodach), pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 2. W budynku obowiązuje noszenie obuwia zmiennego o jasnej podeszwie.

 3. W szkole obowiązuje system klasowy, a to oznacza, że po zakończeniu lekcji uczniowie opuszczają salę, pozostawiając w niej porządek, a przerwy spędzają na korytarzu (na tym piętrze, na którym mają zajęcia). Uczniowie klas V-VIII, oczekujący na W-F, pozostają do dzwonka na lekcje na piętrze. Uczniowie klas IV czekają na W-F pod swoją salą.

 4. Uczniowie korzystają tylko z głównej części korytarza i środkowej klatki schodowej.

 5. Na parterze uczniowie klas I i IV korzystają z części głównego korytarza – do schodów.

 6. W czasie długiej przerwy (czwarta przerwa), o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na placu przed budynkiem szkoły, jedynie w obecności nauczyciela dyżurującego. Uczniowie klas V-VIII czekają na nauczyciela na piętrze.

 7. Uczniowie klas 0 – III korzystają z biblioteki na dwóch pierwszych przerwach, a uczniowie klas IV – VIII od trzeciej przerwy.

 8. Na terenie szkolnym nie wolno jeździć rowerami. Odpowiedzialność za rowery pozostawione przed budynkiem ponoszą ich właściciele.

 9. Podczas przerw obowiązuje całkowity zakaz gry w piłkę.

 10. Pracownicy obsługi nie wydają uczniowi uniwersalnego klucza do szafek.

 11. Wszystkie potrzebne rzeczy uczniowie zabierają do klas – nie schodzą w czasie przerw na parter.

 12. W szkole obowiązuje skromny i schludny strój (zakryte ramiona), prosta, skromna fryzura odpowiednia dla ucznia oraz brak makijażu, biżuteria ograniczona do minimum. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka i ciemna spódniczka lub spodnie).

 13. W czasie lekcji uczeń nie wychodzi z klasy, nie je, nie żuje gumy, nie pije, nie korzysta z urządzeń elektronicznych.

 14. Uczniowie nie przynoszą do szkoły wartościowych i niebezpiecznych przedmiotów (w tym telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych).

 15. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się pod opieką nauczyciela lub innej osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.

 16. Wszyscy uczniowie dbają o porządek na korytarzach: nie niszczą sprzętu, bezpiecznie ustawiają plecaki,  śmieci wrzucają do pojemników.

 17. W przypadku zniszczenia sprzętu szkolnego uczeń lub jego rodzice ponoszą konsekwencje tej szkody (także finansowe).

 18. Uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, a wszelkie incydenty zgłaszają nauczycielowi dyżurującemu.