Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-13

  Imieniny: Artemona, Justyny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 582442
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 73 dni

Projekt - Kuźnia Talentów

www.efs.gov.pl

 

              

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

______________________________________________________________________________________________________________

 

U nas myślimy przede wszystkim o rozwoju naszych uczniów.


Szkoła Podstawowa w Gniechowicach realizuje w roku szkolnym 2012/2013 projekt  „Kuźnia talentów”. Projekt  zakończy się w  maju 2014  roku.


Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Szkoła Podstawowa w Gniechowicach uzyskała  dofinansowanie  w wysokości: 342 137,00 zł na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także na doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i programy edukacyjne, sprzęt elektroniczny, sprzęt rekreacyjny i sportowy.


Celem projektu jest zapewnienie bogatej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W ramach realizacji projektu łącznie zostanie zrealizowanych 1285 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.


 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci (z psychologiem, logopedą i pedagogiem),
 • Odkrywcy matematyki – poznawanie i odkrywanie matematyki poprzez gry i zabawy dydaktyczne rozwijające logiczne myślenie,
 • Zabawa z matematyką – zajęcia dla dzieci młodszych,
 • Koło tańca nowoczesnego – dla entuzjastów pragnących nabyć lub rozwinąć umiejętności taneczne,
 • Młodzi mistrzowie sportu – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów przejawiających uzdolnienia sportowe,
 • Mali sportowcy – zajęcia ogólnorozwojowe mające na celu rozwijanie zainteresowań sportowych i aktywności ruchowej dla dzieci młodszych,
 • Koło informatyczne – zainteresowanie technologię informatyczną,
 • Ponadto zaplanowano wycieczki krajoznawcze, do teatru lalek oraz filharmonii, wyjazdy na basen.


Łącznie w projekcie uczestniczy 86 uczniów.


www.efs.gov.pl

 

Artykuły