Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-13

  Imieniny: Artemona, Justyny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 582459
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 73 dni

Sprawozdanie z obchodów DBI 2015

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach w tym roku po raz drugi włączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Podjęłam szereg działań tak, aby dotrzeć z informacją do każdego ucznia, sprowokować go do refleksji nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu.

Na stronie internetowej www.spgniechowice.szkolnastrona.pl utworzyłam zakładkę „Bezpieczny Internet", w której umieściłam:

   • Sprawozdanie z obchodów DBI
   • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
   • Dzień Bezpiecznego Internetu
   • Bezpłatna przeglądarka bezpiecznych stron internetowych BeSt
   • Programy filtrujące
   • PEGI - europejski system klasyfikacji gier
   • Przydatne linki

Na tablicach informacyjnych powiesiłam plakaty promujące Dzień Bezpiecznego Internetu.

Na tablicach na szkolnym korytarzu umieściłam gazetkę dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wraz z pracami konkursowymi uczniów.

Dla uczniów klas I-VI zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny „Jak spędzam wolny czas?” – promujący racjonalne korzystanie z komputera oraz innych form spędzania wolnego czasu.

Ponieważ w ubiegłym roku wykorzystałam formę teatrzyku, jako metodę przybliżenia społeczności szkolnej idei DBI i przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania z Internetu (przygotowane przeze mnie szkolne koło teatralne, przedstawiło mini spektakl „Internetowa randka” ukazujący w zabawny sposób niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym zawieraniem znajomości przez Internet), w bieżącym roku we wszystkich klasach przeprowadziłam lekcje związane z tematem DBI. W klasach I-II według Scenariusza nr 7 – Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu (http://dzieckowsieci.fdn.pl/materialy-serwisu-sieciakipl). Ich celem było zapoznanie uczniów z problemem nadmiernego korzystania z komputera i Internetu oraz prezentacja konsekwencji tego typu zachowań. A w klasach IV-VI – według scenariusza „Gdzie jest Mimi?” (http://dzieckowsieci.fdn.pl/gdzie-jest-mimi). Zajęcia poświęcone były cyberprzemocy. Ich celem było zapoznanie uczniów ze specyfiką cyberprzemocy, pokazanie jej możliwych konsekwencji (zarówno dla ofiar, jak i sprawców) oraz prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.

Jestem przekonana, że w wyniku podjętych inicjatyw, skłoniłam młodych internautów do refleksji nad dobrodziejstwami i zagrożeniami płynącymi z sieci, pokazałam dzieciom, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć wpływ na ich realne życie. Mam nadzieję, że uczniowie w wyniku tych działań, unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem. Wierzę, że moi podopieczni będą z głową surfować po zawiłych nitkach internetowej pajęczyny.

Joanna Krzyżańska

Artykuły