Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-13

  Imieniny: Artemona, Justyny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 582402
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 73 dni

Model absolwenta SP Gniechowice

MODEL ABSOLWENTA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIECHOWICACH

 • rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i wykształcenia,
 • potrafi zorganizować proces uczenia się,
 • wykorzystuje informacje i doświadczenia zdobyte z różnych źródeł,
 • rozumie związki przyczynowo-skutkowe,
 • potrafi logicznie wnioskować,
 • zna i rozumie zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego,
 • jest przygotowany na zetknięcie z nowym środowiskiem,
 • umie posługiwać się zdobyczami techniki i wykorzystywać je w odpowiedni sposób,
 • jest przygotowany do radzenia sobie z trudnościami,
 • zna problemy najbliższego środowiska,
 • potrafi dokonywać samooceny,
 • zna swoja wartość,
 • jest świadomy wagi zdrowia fizycznego i psychicznego i dba o nie,
 • umie rozmawiać, słuchać innych, dyskutować,
 • jest tolerancyjny,
 • chętnie współpracuje w grupie i potrafi korzystać ze wspólnego dorobku grupy,
 • dąży do osiągnięcia sukcesu.