Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-13

  Imieniny: Artemona, Justyny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 582367
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 73 dni

O szkole

Od 2002 r. pracujemy w przestronnym, nowoczesnym budynku przystosowanym do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Zgodnie z wymogami współczesnego życia, stawiamy na człowieka otwartego, twórczego i tolerancyjnego, w myśl zasady „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia". Staramy się stale podnosić jakość naszej pracy i tworzyć szkołę przyjazną uczniom.

 

Jesteśmy organizatorami wielu konkursów, w tym kilku o zasięgu gminnym. Bierzemy również udział w licznych konkursach pozaszkolnych, zawodach sportowych i przeglądach artystycznych, odnosząc znaczące sukcesy.

Na terenie szkoły prowadzona jest gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, które pomagają rozwiązywać problemy uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych.

Szeroko rozwinięta działalność na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i agresji oraz działania opiekuńczo - wychowawcze zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów.

Przygotowując do życia w nowoczesnym społeczeństwie, pamiętamy o kształtowaniu szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego. Szczególne miejsce zajmuje więc edukacja ekologiczna i regionalna. Od lat zbieramy puszki i zużyte baterie. Co roku uczniowie uczestniczą w konkursie dotyczącym segregacji odpadów. Jesteśmy także organizatorami konkursu wiedzy o gminie.

W szkole działa Samorząd Szkolny, z inicjatywy którego podejmowane są różnorodne działania na rzecz szkoły i środowiska.

Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z rodzicami naszych uczniów. Są partnerami w działaniach podejmowanych przez szkołę, uczestniczą w tworzeniu prawa szkolnego i wspomagają realizację zadań. Sami nierzadko są inicjatorami przedsięwzięć na rzecz szkoły.

Specyfiką funkcjonowania naszej szkoły jest ścisłe współdziałanie ze społecznością lokalną. Inicjujemy działania, bierzemy czynny udział w życiu naszej miejscowości.

Wykwalifikowana kadra, nowoczesna baza, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, sprzyja rozwojowi uzdolnień uczniów. Przestronna hala sportowa, pozwala w pełni rozwijać talenty sportowe.

Na sukcesy szkoły pracuje wiele pokoleń uczniów, nauczycieli i rodziców.